Capitalismul are ca fundament, combinația culturilor Greciei Antice și Romei Antice. Aceste două culturi, care sunt succesive de altfel, stau la baza capitalismul de astăzi. După cum știm cu toții, istoria se repetă, acum existând o asemănare izbitoare cu perioada romană, urmând după perioada greciei antice. Perioada de ”înflorire” a societății moderne fiind era industrială, trăind momentan în expansionismul roman, rămâne de văzut cum va arăta viitorul, în speranța că nu se va repeta Evul Mediu.

  • Grecia Antică

De departe, bazele capitalismului se pot regăsi în Grecia Antică, acesta fiind și locul nașterii democrației. Democrația este fundația capitalismului. A nu se produce confuzii, vorbim despre un capitalism ”antic”, nu forma actuală. Democrația apare ca un rezultat al gândirii lu Socrate, care poziționează omul liber în centrul lumii. Greciei îi datorăm gândirea liberală, rațională și eliberarea de primitivism.

Este negreșit să spunem că Grecia Antică este prima civilizație care folosește monedă bătută din metal prețios, apărând totodată comerțul având ca mijloc de schimb moneda, fiind prima civilizație a banului. Este un dat istoric faptul că în secolele XVIII-XVII î.Ch., apar primele familii bogate.

În timpul marii colonizări din Grecia Antică, în jurul secolului VIII î.Ch., dezvoltându-se meșteșugurile, mineritul, comerțul maritim, cetățile comerciale devenind mult mai bogate decât restul cetăților. Cel mai important lider atenian în ceea ce privește economia, a fost Solon, autorul primei constituții a omenirii, reformele sale economice cele mai importante fiind abolirea obiceiului transformării în sclav a debitorului și introducerea unui cens după avere care să servească drept criteriu de bază pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor politice ale cetățenilor. Solon a abolit o lege a lui Dracon, prin care se pedepsea trândăvia, pedeapsa pentru trândăvie fiind moartea, Solon înlocuind-o cu pierderea drepturilor cetățenești, lucru care dovedește cât de prețuită era munca. O dovadă a predecesorului capitalismului se poate vedea și prin faptul că banii și avuția personală permite sau restricționează accesul cetățeanului la vârful conducerii, lucru care după 2.800 de ani, încă se regăsește din păcate în România.

Tot la grecii antici, conform economistului francez Michel Didier, întâlnim prima formă de artificiu economic, grecii recurgând la devalorizarea propriei monede pentru a încuraja comerțul atenienilor cu cetatea Egina, acest artificiu fiind folosit chiar și în ziua de azi, fiind cunoscut drept curba in “J”.

Din punct de vedere geografic, apariția primelor forme de capitalism în Grecia Antică arată cât de importantă este deschiderea la mare și cât de mult stimulează acest fapt comerțul.

Foarte multe valori ale grcilor antici le vom regăsi mai târziu în structura capitalistă, referindu-mă la afișarea ostentativă a bogăției, modestia și cumpătarea. Grecii depășind nivelul de ființe preocupate de traiul zilnic, concentrându-se pe activități mai importante cum ar fi dezvoltarea gândirii, a filosofiei și participarea activă la viața publică.

  • Roma Antică

Dacă grecii erau gânditorii și filosofii antichității, atunci romanii cu siguranță sunt inginerii, legiuitorii și inginerii epocii. Roma Antică nu se remarcă prin economie, cât se remarcă prin inginerie și știința războuiului. Aceștia au pus bazele strategiei de război, ducând această activitate la nivel de artă.

Principala activitate a romanilor este agricultura, aceasta fiind baza societății romane. Prin agricultură se asigura existența ceățenilor, tocmai de aici trăgându-se dorința lor de a cucerii noi teritorii, cei învinși fiind constrânși ca în cazul în care nu erau anexați întru totul, să cedeze minimum o treime din teritoriu spre colonizare romană, unde bineînțeles, se cultiva pământul. În ceea ce privește meșteșugul era concentrat în jurul expoatațiilor agricole, o exploatație fiind cu atât mai bogată cu cât făcea față nevoilor proprii. Deci, nu putem vorbi încă despre schimburi comerciale sau comerț, decât într-o mică măsură în care etalonul de schimb erau vitele sau oile.

La fel ca și Grecia Antică, factorul geografic a dat un impuls puternic dezvoltării comerțului, folosindu-se de transportul maritim. Acest fapt îl regăsim în diversitatea de monedă prezentă pe tot teritoriul imperiului timpuriu, primele apariții de monedă în Roma Antică au fost unele descentralizate, fiecare comunitate bătându-și propria monedă. Acet moment dă naștere momentului în care putem vorbi despre marea economie a Romei.

În această perioadă apar primele bănci, banul în sine căpătând o importanță din ce în ce mai mare, având ca argument împrumutul de bani, apărând cămătarii și bancherii. Dar, odată cu expansiunea economiei apar și primele forme de criză economică cum a fost cea din jurul anului 600 când valoarea aurului a scăzut cu o treime față de argint într-un timp scurt, apar primele forme de corupție, cetățenii bogați putând să își cumpere funcții in administrație, urmând ca ulterios să își recupereze “investiția” prin ilegalități. Din acest punct de vedere ne asemănăm foarte mult cu romanii, și noi practicând corupția și plăcându-ne luxul, opulența, puterea și dominația, tocmai pentru că spre deosebire de greci, romanii concentrându-se pe cucerire și război și nu pe cultură. Și uită așa, apar discrepanțele între clasele sociale, creându-se acea linie de demarcație atât de aspru criticată și în ziua de azi.

Roma antică a fost o lume a bogăției nemărginite deoarece teritoriile cucerite de către romani erau de așa natură, comerțul cu bani și sistemul de impozite sând la baza economiei romane. Putem, din nou, să apreciem asemănarea cu perioada în care trăim, unde statele puternice devin din ce în ce mai puternice prin intermediul economiei monetare cu sprijinul puterii militare.

În concluzie, capitalismul Romei Antice a fost o combinație de primitivism economic, bogăție dobândită prin cuceriri și jaf și o agricultură căreia i se dedica multă atenție. Suntem în prezența unui exces neeconomic, romanii nefiind obligați să creeze bogăție, dobândind avuții prin război.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *